TCS

חברה הודית בינלאומית המעסיקה כ 500,000 עובדים ברחבי העולם. פרוייקט תכנון ביצוע שבוצע על ידי TBS בשיתוף פעולה עם אלטר אדריכלים.

שנה 2022
שטח 1500 מ"ר
אדריכלות אלטר אדריכלים
לכל הפרויקטים
הפרויקט הקודם הפרויקט הבא
Call Now Button